Corona maatregelen

Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor restaurants. Deze informatie komt uit het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland

VerkoopruimteBij binnenkomst:
Voorkom ophoping van gasten bij de ingang:

 • Werk uitsluitend met reserveringen (via website, apps of telefonisch)
 • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand de gasten naar hun tafel.
 • Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan
 • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)

Bij vertrek:

 • Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst
Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard
KeukenWerkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Terras
 • Als het terras voor (een) ingang van de horeca-inrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk.
 • Bij ontvangst op het terras moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard
ZalenIndien het restaurant over een afgescheiden ruimte voor private dining beschikt, dan gelden voor die ruimte dezelfde regels als die voor het restaurant zelf.
Afhalen / bezorgenAls een afhaalmogelijkheid (van maaltijden en/of dranken) wordt geboden dan gelden de volgende regels:

 • Maximaal 3 afhalers (dit geldt zowel wanneer de afhaalplek binnen is als buiten (bv. een loket)
 • Waarborg 1,5 meter afstand tussen de afhalers
Als een bezorgmogelijkheid (van maaltijden en/of dranken) wordt geboden dan gelden de volgende regels: contact bij de overdracht

 • Maximaal 3 bezorgers in het bedrijf
 • De bezorgers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Bestellingen worden tot aan de voordeur van het bezorgadres gebracht, geen fysiek

Bekijk de volledige corona maatregels van het Koninklijke Horeca Nederland hier

Protocol Heropening Horeca KHN – versie 22 mei 2020